Somewhere over the rainbow...

Cai jiejie changguo…zai ta de yanchanghui jiewei, jiachang de shihou…

lingwai, wangluo lianjie ou dianbu kai…

wo xihuan Vaughan Sarah ban de~~

你在做什么?

tori amos现场版的最赞

以下是引用Ivo在2007-12-20 16:20:25的发言:
tori amos现场版的最赞

tori amos 这个女人很赞lol

en … bu shi ou xihuan de fengge…

I love JAZZ style …

看见rainbow 马上就去试听了(也不顾吵到还在睡觉的人) 风格还不错 有些像音乐之声

纯音乐版最好 顺便推荐 When the love falls

人声欣赏Eva Cassidy版